مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح پژوهشی

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir

ادامه مطلب »

نحوه درج افیلیشن

نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی به صورت زير مي باشد: مركز تحقيقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران Tissue Engineering and stem cells research center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

ادامه مطلب »

طرح های پژوهشی مرکز

ادامه مطلب »

جلسه

جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه

ادامه مطلب »

جلسه دوم

جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم رجلسه دوم

ادامه مطلب »

جلسه اول

جلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اول

ادامه مطلب »