چشم انداز
این مرکز تحقیقات با استفاده از فن¬آوری¬های پیشرفته و کارآمد به جامعه پزشکی پژوهشگران، بیماران و مردم در سطح کشور و جهان از طریق گسترش مرزهای دانش و نهادینه کردن پژوهش در راستای ارتقاء سلامت جامعه، ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی در زمینه¬های مرتبط، استقرار و ارتقاء نظام مدیریتی متمرکز، توسعه و تامین منابع مالی (داخلی- خارجی)، ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی مرکز، استخراج سیستم¬ها با رویکرد پاسخگویی به نیازهای درمانی شناسایی شده، ارائه طرح‌های پژوهشی مرتبط جهت جوابگویی به نیازهای جدید درمانی در عرصه زندگی حفظ تقویت و هدایت، تسهیل و اجرای طرح¬های تحقیقاتی مرتبط ارائه خواهد شد.
حیطه تولید علم: کسب جایگاه نخست در كشور در حیطه سلول¬های بنیادی
با راهبردهای کلی ذیل می¬توان بر آن دست یافت:
1. ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی
2. ارتقاء کیفیت پژوهش
3. ارتقای بهره¬وری پژوهشگران
4. نهادینه¬سازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه¬های اسلامی انسانی
5. ترسیم نقشه استراتژیک پژوهش برای واحدهای تحقیقاتی
6. تبیین اولویت¬های پژوهشی در عرصه سلول¬های بنیادی و کاربردی بر اساس چشم¬انداز و ماموریت مرکز
7. تمرکز بر تحقیقات بنیادی و پایه در حیطه¬های مختلف
8. ارتقاء کمی و کیفی فعالیت و توانمندسازی گروه¬های پژوهشی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پروژه¬های تحقیقاتی
9. گسترش و تقویت همکاری¬های بین بخشی با شبکه¬ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و سایر سازمان¬ها
10. نهادینه¬سازی توجه به دانش بومی و پژوهش¬های علمی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی
11. ارتقاء کمیت و کیفیت نشریات مرکز جهت نمایه شدن در پایگاه‌های معتبر علمی
12. ارزشیابی ادواری عملکرد مركز
13. اولویت¬بندی تحقیقات مربوط بر مبنای نیازسنجی
14. توسعه بخش¬های زیر مجموعه مرکز پژوهشی مهندسي بافت و سلول¬های بنیادی
15. تعیین اثر بخشی آثار علمی در رشته¬های موضوعی
16. پیش بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی
17. معرفی و حمایت از پرتالیف¬ترین و پراستنادترین مولفان و مقامات علمی در زمینه¬های مرتبط
18. جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت در جهت تولید فرآورده‌های بهداشتی و دارویی سنتی و مدرن به منظور کمک به نیازهای پژوهشی صنایع و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات

در حیطه آموزش و ظرفیت¬سازی:
در این حیطه با هدف کسب جایگاه نخست در آموزش¬های حرفه¬ای در زمینه¬های مرتبط و ظرفیت¬سازی در کشور بر اساس شاخص¬های ملی و گسترش حیطه¬های میان رشته¬ای و گسترش آموزش¬های پژوهش محور به اهداف ذیل می¬توان دست یافت:

1. تبیین نیازها و اولویت¬های آموزشی در سطح عمومی و تخصصی
2. جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران نخبه داخلی و خارجی
3. همکاری¬های مشترک با صاحب نظران داخلی و خارجی در هر حیطه علمی مرتبط
4. بهره¬گیری از فناوری¬های نوین آموزشی
5. تدوین منابع علمی
6. ظرفیت¬سازی جهت ارائه فرصت¬های مطالعاتی و تحقیقاتی
7. اجرای آموزش¬های حرفه¬ای و کوتاه مدت
8. برقراری ارتباط موثر با سازمان¬ها و نهادهای بین¬المللی مرتبط
9. ایجاد بانک اطلاعاتی در میان کشورهای اسلامی
10. تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات علمی و ارائه خدمات مشاوره¬ای
11. انتقال فناوری در سایر کشورهای منطقه – جذب محققین و دانشجویان
12. انجام مطالعات و تحقیقات برای کمک به شرکت¬های دانش بنیان داخلی در جهت بومی¬سازی و تجاری¬سازی فناوری بر اساس تحقیقات پژوهشگران
13. راه¬اندازی و بروزرسانی وب سایت اینترنتی در جهت پیشبرد اهداف مرکز
14. راه¬اندازی بزرگترین آزمایشگاه کشت سلول¬های بنیادی پوست
15. راه¬اندازی بزرگترین اطاق پاک (Clean Room) در کشور و منطقه جهت اجرای پروژه¬های داخلی و تحقیقات دانشمندان منطقه
16. راه¬اندازی بزرگترین آزمایشگاه مطالعات حیوانی جهت تقویت دانش علوم پایه برای استفاده محققان داخلی و پژوهشگران کشورهای منطقه
17. راه¬اندازی بزرگترین مرکز سلول درمانی پوست منطقه جهت ارائه خدمات درمانی پوست و سوختگی به بیماران
18. راه¬اندازی بزرگترین مرکز درمانی جهت ارائه خدمات نوین تخصصی و فوق تخصصی پوست و سلول درمانی به بیماران بدون لحاظ نمودن توانایی¬های مالی آنان
19. راه¬اندازی بانک پوست جهت افراد در معرض خطر و حمایت از بیماران سوختگی
20. راه¬اندازی بزرگترین مرکز سلول درمانی جهت درمان و ترميم سوختگی¬های حاد
21. راه¬اندازی بزرگترین مرکز درمان زخم¬های مزمن و زخم¬های پای دیابتی جهت جلوگیری از کارافتادگی بیماران و نقص عضو در کلیه رده¬های سنی و موقعیت¬های اجتماعی

حیطه ترجمان و انتقال دانش:
در این حیطه براساس دسترسی به اهداف متذکره قبلی و کسب جایگاه نخست در کشور و منطقه در حیطه انتقال و ترجمان دانش اقدام می¬گردد. راهبرد کلی به این مهم تمرکز بر اولویت¬های علمی در پژوهش و بومی¬سازی فناوری و تدوین و ارائه الگوی علمی ارزیابی کار بست علم و گسترش حضور در فضای مجازی می¬باشد که با اهداف زیر امکان¬پذیر است:
1. طراحی و توسعه مدل¬های نوین ارائه خدمات در حیطه مورد نظر با اولویت پژوهش¬های بومی
2. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دو سویه با مسئولان ذیربط شهری، استانی و کشوری
3. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دو سویه با درمانگران و بهداشت‌کاران حیطه مرتبط
4. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دوسویه با خدمت¬گیران حضور پر رنگ در فضای مجازی و استفاده از آن برای تحقق مقاصد ارتباطی ارائه جدیدترین اطلاعات علمی تولید شده در حیطه مرتبط در قالب سمینار، همایش و کارگاه
5. تلاش برای بروزرسانی منابع علمی داخلی در حیطه مرتبط بر اساس تولیدات علمی جدید

مهندسي بافت
-تجزیه و تحلیل اثرات مسیرهای سیگنالینگ سلولی بر تمایز سلولی
-ساخت داربست های جدید از ساختارهای طبیعی بدون سلول
– ارزیابی عوامل فیزیکی بر تمایز و رفتار سلولهای بنیادی
پزشك
مهندسي بافت
پرستار
دو برابر مدت تحصيل:
تجهيزات شما؟
ديپلم تجربي ميدهد ليسانس پرستاري يا پزشكي بدهد.